ukr eng de

Adres:

ul. Mickiewicza 107
39-100 Ropczyce

Telefon:

+48 17 745 25 84

Uziomy

Uziomy

Uziom wkręcany
Długość 1500 mm
Ocynkowany
Wykonany zgodnie z NO-61-A209

 Uziomy wkręcane

Uziomy wykonane zgodnie z NO-61-A209